FoodE: Od utraty żywności do przedsiębiorczości żywnościowej -
Młodzież Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Projekt FoodE

Projekt FoodE: Ma na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat przyczyn i konsekwencji utraty żywności

Partnerzy
Dowiedz się więcej

Projekt FoodE jest współfinansowany z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej i będzie realizowany od grudnia 2022 do grudnia 2024 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji. [Kod projektu: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top