━━━ Narzędzia

02
E-podręcznik dla młodych ludzi do współpracy z rolnikami

03
Dni Praktyki i Innowacji FoodE

04
Platforma współdziałająca FoodE

Projekt FoodE jest współfinansowany z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej i będzie realizowany od grudnia 2022 do grudnia 2024 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji. [Kod projektu: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top