━━━━━ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας; Μη διστάσετε! Είτε
είναι για πληροφορίες ή για να γίνει ένα έργο
συνεργάτης, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Εμείς
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

    Το έργο FoodE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. [Κωδικός έργου: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

    Scroll to Top